Het ontstaan van de Twee Waters: Dijle en Vaart

Stadswijk Tweewaters, waar The View deel van uitmaakt, kent een lange voorgeschiedenis die - hoe kan het ook anders - nauw verbonden is met de Dijle en de Vaart. Van industrie- tot woonzone: duik jij mee de geschiedenis in?

Het ontstaan van de Twee Waters: Dijle en Vaart

De eerste spadesteek voor het kanaal Leuven-Dijle wordt in 1751 gegeven. De nieuwe waterweg moest de scheepvaart en industrie in de regio een nieuwe impuls geven. De Dijle, die erg moeilijk bevaarbaar bleek, was namelijk niet geschikt voor scheepvaart.

Ter hoogte van de Keizersberg, in een deel van de oude bedding van de Dijle, werd de huidige Vaartkom gegraven. De Dijlerivier in deze buurt moest hiervoor omgelegd worden. Zo ontstonden in de zestiende eeuw de ‘Twee Waters’.

Einde 1752 waren de graafwerken beëindigd en in juli 1753 werd het kanaal voor het eerst ingevaren. In de decennia daarop groeide het gebied uit tot hét zwaartepunt van de Leuvense handel en nijverheid.

Begin en einde van de industrialisering

Naar het einde van de 19de eeuw toe en onder impuls van de industrialisering, vestigden heel wat graanverwerkende bedrijven zich langs de oevers van het kanaal. Zij gebruikten de Vaart om goedkoop grondstoffen aan te voeren.

Tegen het einde van de 20ste eeuw fungeerde de Vaartkom voornamelijk als aanleghaven voor kleinere binnenvaartschepen. De industrie trok weg en de oude fabriekshallen kwamen leeg te staan.

De stadswijk Tweewaters ziet het levenslicht

Om die leegstand aan te pakken kwam de stad Leuven eind jaren ’90 met een herwaarderingsplan voor de buurt. De oude industriezones kregen een nieuwe bestemming en de woonwijk Tweewaters zag het levenslicht.

Na de Balk van Beel, de Twist en de Ark is The View het volgende spraakmakende project voor de stadswijk. Het zuidgerichte gebouw wordt aan beide zijden omarmd door het water van de Vaart en de Dijle, en is zo rechtstreeks verbonden met de rijke geschiedenis van de site. De oplevering staat gepland voor 2022.

Eigentijds wonen tussen stad en water?

Ontdek het project