Privacy policy

Website

Deze website is eigendom van DCA NV, met zetel  te 2340 Beerse, Lilsedijk 50, met als ondernemingsnummer BTW BE0450.900.045, tel. 014/62.22.11, e-mail info@dca.be.

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan DCA NV of rechthoudende derden.
Alle illustraties zijn louter indicatief en zijn niet contractueel bindend ten aanzien van DCA NV.

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

DCA NV levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal DCA NV de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.
DCA NV kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.
Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. DCA NV geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.
DCA NV kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.
DCA NV verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen bevoegd.

E-mail

De informatie verzonden via e-mail is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde en zij die gerechtigd zijn dit bericht te ontvangen. Gebruik van deze informatie door andere (rechts)personen dan de geadresseerde is verboden. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is niet toegestaan en kan het voorwerp uitmaken van strafrechtelijke vervolging. DCA NV staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mail, noch voor tijdige ontvangst daarvan en zij sluit iedere uit de elektronische verzending voortvloeiende of daarmee verband houdende aansprakelijkheid uit.

Het gebruik van cookies

Wat is een cookie?

Een cookie is klein tekst- en cijferbestand dat wij opslaan in je browser of op de harde schijf van je computer. Op die manier kunnen wij jouw voorkeuren bij het gebruik van onze Website onthouden.

Hierbij wordt er gebruik gemaakt van zogenaamde functionele cookies, die het gebruik van de website voor jou als bezoeker beter maakt. En niet-functionele cookies voor het verzamelen van statistieken van onze bezoekers, om daarmee onze website te verbeteren naar de toekomst.

Tenzij je je browserinstellingen hebt aangepast zodat die cookies zal weigeren, zal ons systeem cookies plaatsen van zodra je onze Website bezoekt.

Informatie over ons gebruik van Cookies

Onze Website gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën om jouw gebruiksvoorkeuren te onderscheiden van die van andere gebruikers van onze Website. Dit helpt ons om je een betere gebruikerservaring te bieden wanneer je onze Website bezoekt en laat ons ook toe onze Website te optimaliseren.

Cookies en soortgelijke technologieën laten echter niet toe om systematisch gegevens te verzamelen die de gebruikers van onze Website zouden kunnen identificeren. Zij helpen ons enkel de werking van onze Website te verbeteren, te begrijpen wat de interesses van onze gebruikers en te meten hoe doeltreffend de inhoud van onze Website is.

Ten gevolge van recente wetswijzigingen worden alle websites die gericht zijn op bepaalde delen van de Europese Unie verplicht om jouw toestemming te vragen voor het gebruik of opslaan van cookies en gelijkaardige technologieën op jouw computers of mobiele apparaten. Deze cookie policy geeft je duidelijke en volledige informatie over de cookies die wij gebruiken en hun doel. 

Gelieve onze Privacy Policy te lezen  om kennis te nemen van de privacy regels die van toepassing zijn op de Website. Voor verdere informatie over deze Cookie Policy kan u ons steeds contacteren. 

Voor verdere informatie over het verwijderen of blokkeren van cookies kan je volgende website bezoeken:http://www.aboutcookies.org/Default.aspx?page=2.

Welke cookies gebruiken wij op www.tweewaters-theview.be?

Hieronder kan je een overzicht vinden van functionele en niet-functionele cookies, die gebruikt worden op onze website.

has_js – www.tweewaters-theview.be - functionele cookie
Doel van de cookie – Functionele cookie voor het bijhouden of een bezoeker over javascript beschikt in zijn browser voor het afspelen van animaties. 
Verloopt na het verlaten van de website.

SSESSxxxxx – www.tweewaters-theview.be - functionele cookie
Doel van de cookie – Functionele cookie gebruikt voor het bijhouden van bezoeker gebruikersinstellingen en de producten in het winkelmandje.
Verloopt na 3 weken.

__utma – www.tweewaters-theview.be - niet-functionele cookie
Doel van de cookie – Google Analytics: bijhouden van statistieken. Bijhouden van hoe de Gebruiker de website bezoekt, met het oog op verbetering diensten en online portalen. Met deze cookie wordt er een onderscheid tussen een user en sessie gemaakt. Privacy policy van Google.
Verloopt na 2 jaar.

__utmc – www.tweewaters-theview.be - niet-functionele cookie
Doel van de cookie – Google Analytics: bijhouden van statistieken. Bijhouden van hoe de Gebruiker de website bezoekt, met het oog op verbetering diensten en online portalen. Deze cookie wordt gebruikt voor het meten van een nieuwe of terugkerende bezoeker. Privacy policy van Google.
Verloopt na het afsluiten van de sessie.

__utmz – www.tweewaters-theview.be - niet-functionele cookie
Doel van de cookie – Google Analytics: bijhouden van statistieken. Bijhouden van hoe de Gebruiker de website bezoekt, met het oog op verbetering diensten en online portalen. Deze cookie houdt de trafiekherkomst en campagnegegevens bij. Privacy policy van Google.
Verloopt na 6 maanden.

Hoe kan ik mijn cookies beheren?

Zorg ervoor dat cookies zijn ingeschakeld in je browser. Om cookies in te schakelen moet je de volgende handelingen uitvoeren:

Bij browser – Microsoft Internet Explorer

In Internet Explorer, klik op ‘Internetopties’ in het menu ‘Extra’.
Op het tabblad ‘Privacy’, verplaats de instellingen- schuifknop naar ‘laag’ of ‘accepteer alle cookies’ (instelling boven ‘medium’ schakelt cookies uit).
Klik op ‘OK’.

Bij browser – Mozilla Firefox

Klik op ‘Firefox’ in de linkerbovenhoek van je browser en klik vervolgens op ‘Opties’.
Op het tabblad ‘Privacy’ , zorg ervoor dat de ‘Websites laten weten dat ik niet gevolgd wil worden’ niet is aangevinkt.
Klik op ‘OK’.

Bij browser – Google Chrome

Klik op ‘Extra’ bovenaan in uw browservenster en kies ‘Opties’.
Klik op de ‘Under the Hood’ tab, zoek het gedeelte ‘Privacy’ en selecteer de knop ‘Content settings’.
Selecteer nu ‘Allow local data to be set’.

Bij browser – Safari

Klik op het pictogram ‘Cog’ bovenaan in uw browservenster en selecteer de ‘Voorkeur’ optie.
Klik op ‘Beveiliging’, vink dan de optie die zegt: ‘Blokkeer cookies van derden en reclame cookies’ uit.
Click ‘Save’.

Bij vragen over dit cookiestatement van DCA nv, kan je steeds contact opnemen.

Privacybeleid

DCA NV neemt Uw rechten bij gegevensbescherming ernstig. In dit document leggen wij uit hoe wij Uw persoonsgegevens verzamelen, verwerken en gebruiken.  Dit document vormt aldus het algemene beleid van de bouwonderneming op het vlak van gegevensverwerking.

Voor vragen bij deze verklaring en ons beleid kan U steeds contact opnemen met ons secretariaat – tel.: 014/62.22.11 – e-mail: info@dca.be.

Wanneer en voor welke doeleinden worden Uw gegevens verzameld en verwerkt?

DCA NV verzamelt en verwerkt gegevens over U wanneer U als klant op ons een beroep doet voor werken (nieuwbouw, renovatie, enz.), wanneer U zich inschrijft op onze nieuwsbrief of wanneer U op een andere manier met ons contact opneemt. Die activiteiten vatten we samen onder de noemer “klantenbeheer” en betreffen met name de uitvoering van de projecten die wij met U sluiten.

Bent U leverenancier, dan verwerken wij Uw gegevens of die van Uw contactpersonen in het kader van de levering van producten of diensten, voor het generieke doeleinde “leveranciersadministratie”. In dat geval is het ook mogelijk dat wij Uw gegevens meenemen in onze werkplanning, samen met de gegevens van onze eigen medewerkers.

Verder verwerken wij Uw gegevens, als klant of als leverancier, bij het opmaken van facturen en andere boekhoudkundige documenten. Dit vormt het doeleinde “boekhouding”.

In sommige gevallen verwerken wij Uw gegevens, als prospect, d.i. een persoon die nog geen contact of contract met ons heeft, ook met de bedoeling U onze diensten voor te stellen (direct marketing).

Tot slot kan het zijn dat wij gegevens over U verwerken omdat dat van belang is of kan zijn voor onze activiteiten, bijvoorbeeld om op Uw advies of diensten beroep te kunnen doen. Deze activiteiten omschrijven we als “communicatie” of “public relations”.

Welke gegevens verzamelt en verwerkt DCA NV?

Het gaat over de gegevens die U ons meedeelt en die wij nodig hebben voor de uitvoering van het project waarvoor U op ons beroep doet, zoals Uw naam, adres, e-mailadres en professionele gegevens, zoals bedrijfsnaam en BTW-nummer, de gegevens over Uw gezinssamenstelling en alle andere gegevens in dat verband. Meestal geeft U ons die gegevens rechtstreeks door, maar het is ook mogelijk dat wij die gegevens verkrijgen van Uw architect of andere partijen waarmee U samenwerkt.

De gegevens kunnen ook betrekking hebben op Uw interesses in of plannen voor een toekomstig project.

Van leveranciers kunnen wij bepaalde gegevens verwerken om ons toe te laten de werken goed in te plannen. Het gaat daarbij dan om de beschikbaarheid en aanwezigheid, alsook het type werken.

Financiële gegevens verwerken wij in het kader van de boekhouding.

Gegevens over Uw functie en activiteiten worden verwerkt in het kader van communicatie of public relations.

Hoe verzamelt DCA NV Uw gegevens?

Uw gegevens verzamelen wij wanneer U daartoe (papieren dan wel elektronische) formulieren invult. Soms gebeurt dit via een gesprek, telefonisch contact of mailuitwisseling.

Normaal verkrijgen wij die gegevens rechtstreeks van U. Soms kan het ook zijn dat wij ze onrechtstreeks verkrijgen. Dat is het geval met gegevens over medewerkers van leveranciers die actief zijn op onze werven en die we komen van de leveranciers zelf.

Ook bij direct marketing komt het voor dat wij Uw gegevens verkrijgen bij derden. Waar we Uw gegevens gehaald hebben, delen wij U dan mee.

Wat zijn de grondslagen voor de verwerking van gegevens door DCA NV?

In beginsel verzamelen en verwerken wij Uw gegevens op basis van de contractuele relatie die wij met U hebben als gevolg van Uw opdracht en het contract dat wij met U sluiten. Dat is ook de grondslag voor de verwerking van gegevens over leveranciers en voor de verwerking “boekhouding”.

Waar de verwerking niet noodzakelijk is om de contractuele relatie uit te voeren, zoals bij direct marketing en communicatie/public relations, is ze gebaseerd op onze gerechtvaardigde belangen als onderneming, in het bijzonder de vrijheid van onderneming en informatie. Daarbij zorgen wij er steeds voor dat er tussen onze en Uw belangen een evenwicht bestaat, bijvoorbeeld door U een recht van verzet toe te kennen.

Worden de gegevens meegedeeld aan derden?

Uw gegevens worden hoofdzakelijk intern verwerkt in het kader van klantenbeheer, leveranciersbeheer, werkplanning, boekhouding en communicatie/public relations door de dienst/verantwoordelijke die instaat voor deze activiteiten.
Ze kunnen voor bepaalde punctuele diensten of opdrachten worden doorgegeven aan verwerkers waar wij een beroep op doen, zij het altijd onder onze controle.

Behoudens verzet van Uw kant kunnen ze ook worden gedeeld met de aan DCA NV verbonden ondernemingen (Coraco NV, Eurocon Investments en Abo Building Projects NV, K.F.C.O. Beerschot Wilrijk).

Soms zijn wij verplicht om gegevens over U door te geven. Dat is met name het geval wanneer wij hiertoe wettelijk worden verplicht of wanneer overheidsinstanties die daartoe het recht hebben, bij ons gegevens opvragen. In dat geval gaan wij na of aan de voorwaarden om gegevens op te vragen is voldaan.

Uw gegevens worden in beginsel niet doorgegeven naar derde landen of internationale organisaties.

Uw rechten

U kan de gegevens die wij over U verwerken, steeds inkijken en, indien nodig, laten verbeteren of wissen. Daartoe volstaat het dit aan te vragen bij ons secretariaat – e-mail: info@dca.be, met een bewijs van Uw identiteit. Die vragen wij om te verhinderen dat Uw gegevens worden meegedeeld aan iemand die daar geen recht op heeft.

Als wij Uw gegevens verwerken met het oog op direct marketing, kan U zich hiertegen te allen tijde verzetten. Daartoe volstaat het contact op te nemen met ons secretariaat – e-mail: info@dca.be.

Als Uw gegevens worden meegedeeld aan de andere ondernemingen (Coraco NV, Eurocon Investments en Abo Building Projects NV, K.F.C.O. Beerschot Wilrijk), kan U zich ook daartegen verzetten, op hetzelfde adres.

Indien U het niet eens bent met de manier waarop DCA NV Uw gegevens verwerkt, kan U steeds een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (www.privacycommission.be), Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel.

Wijzigingen

DCA NV behoudt zich het recht voor om deze verklaring en/of dit beleid te wijzigen. Wijzigingen zullen via de website aan gebruikers worden gemeld.